Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Conflict of interest and anti-corruption Конфликт на интереси
A A A

Вх.номер Име, презиме,фамилия  чл.35. ал.1. т.1 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.2 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.3 от 
ЗПКОНПИ 
чл.35. ал.1. т.4 от 
ЗПКОНПИ 
Длъжност
ВХР-705/21.04.2022,
ВХР-1021/27.04.2022
Атанас Начков декларация декларация     Младши експерт
ВХР-618/06.04.2021,
ВХР-825/07.05.2021
Елина Николова декларация декларация     Старши експерт
ВХР-641/13.04.2022,
ВХР-905/13.05.2022
Вера Хаджиева декларация декларация     Главен експерт
ВХР-898/14.05.2021,
ВХР-1086/14.06.2021
Весела Георгиева декларация декларация     Младши експерт
ВХР-2217/15.11.2021,
ВХР-2295/21.12.2021
Гергана Джорова декларация декларация     Старши експерт
ВХР-2303/22.12.2021,
ВХР-212/15.02.2022
Емануил Пунев декларация декларация     Младши експерт
ВХР-413-05.03.2021,
ВХР-501-24.03.2021
Карин Джавелкова декларация декларация     Старши специалист
ВХР-360-12.04.2022,
ВХР-819-05.05.2022
Мария Кирова-Симеонова декларация декларация     Младши експерт
ВХР-1392/18.07.2022 Мартина Горанова декларация       Младши експерт
ВХР-2063-12.11.2021,
ВХР-2282/20.12.2021
Петър Лазаров декларация декларация     Младши експерт
ВВХР-2255-15.12.2021,
ВХР-2265-16.12.2021
Турхан Апдула декларация декларация     Старши експерт

 

 

 
A A A
12345678910...>>
Мария Ефтимова
1180751 байта
Публикувано: 19-03-2018
12345678910...>>
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия