Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Контакти
Контакти A A A
Адрес:
Комисия за защита на конкуренцията, България София 1000, бул. Витоша №18
  
Телефони за връзка:
Справки: 02 935 62 22
Деловодство: 02 935 61 13
Пресцентър: 02 935 61 88, 02 935 61 15
Факс:
02 980 73 15
 
Пишете ни на адрес:
[email protected]
 
               За дирекция „Обществени поръчки и концесии“  (ОПК):
Документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес: [email protected]
 
Уважаеми потребители,
съобщаваме Ви, че считано от 03.07.2020 г., ще изпращаме:
 
● за дирекция „Антитръст и концентрации“  (А и К) писма във връзка с производства по глави девета, десета и единадесета от Закона за защита на конкуренцията от следния електронен адрес: [email protected]
 
● за дирекция Нелоялна конкуренция и забранени търговски практики“ (НКЗТП) писма във връзка с производства по глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията от следния електронен адрес: [email protected]
 
 
 
● за дирекция „Право и политика на конкуренцията“ отговори до податели на сигнали от електронен адрес [email protected]
 
Моля, изпращайте вашите отговори на писма, запитвания, молби и др. на [email protected]

 

 

 

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия